Haiti | Kreyol Forum Haitian Music Haitian Movies Log In

Bib La

Kreyol.Com has been online since December 2nd, 1999 - this site was created to promote the learning of Haitian Creole. We present you here with the Bible in Kreyol. Best wishes with your studies.Index :: Haitian Creole Bible
Jòb / Job 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

35:1 ¶ Eliyou pran lapawòl ankò, li di:

35:2 -Pa konprann ou gen rezon lè w'ap di ou inonsan devan Bondye,

35:3 lè w'ap di Bondye: Ki mele ou sa? M' te mèt peche, sa pa fè ou anyen.

35:4 Enben. Mwen pral reponn ou, ni ou ni zanmi ou yo.

35:5 Gade syèl la! Ou wè jan nwaj yo wo anwo tèt ou!

35:6 Si ou fè peche, sa pa fè Bondye anyen! Ou te mèt fè peche sou peche, sa pa di l' anyen?

35:7 Si ou mache dwat, ki avantaj Bondye jwenn nan sa? Kisa ou ba li la a?

35:8 Se moun parèy ou ki soufri lè ou fè sa ki mal. Se yo ki pwofite tou lè ou fè sa ki dwat.

35:9 ¶ Lè moun ap sibi anba ponyèt lòt moun, yo plenyen. Lè se chèf k'ap peze yo, yo rele.

35:10 Men, yo pa vire kote Bondye ki kreye yo a. Yo te mèt nan nenpòt gwo lapenn, se li menm k'ap ba yo kouraj.

35:11 Yo pa vire kote Bondye ki ba yo plis lespri pase bèt nan bwa, plis bon konprann pase zwezo nan syèl la.

35:12 Yo rele kont rele yo, Bondye pa reponn yo, paske mechan yo gen lògèy.

35:13 Se pou gremesi y'ap plede rele konsa. Bondye pa tande, li pa wè.

35:14 ¶ Jòb monchè, ou di ou pa ka wè Bondye. Men, ou mete ka ou devan li.

35:15 Ou di ankò: Bondye pa nan pini. Mwen te mèt peche, sa pa di l' anyen.

35:16 Jòb monchè, w'ap louvri bouch ou pou ou pa di anyen. W'ap fè tout pale anpil sa a paske ou pa konn sa w'ap di.

 Haitian Creole

Kreyol Dictionary

quick index to haitian creole and english dictionary words:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Ayiti


Haiti Worldwide

Free counters!

Haiti