Haiti | Kreyol Forum Haitian Music Haitian Movies Log In

Bib La

Kreyol.Com has been online since December 2nd, 1999 - this site was created to promote the learning of Haitian Creole. We present you here with the Bible in Kreyol. Best wishes with your studies.Index :: Haitian Creole Bible
Jenèz / Genesis 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

9:1 ¶ Bondye beni Noe ak pitit li yo, li di yo. Fè pitit, fè anpil anpil pitit mete sou tè a.

9:2 Se pou tout zannimo sou latè , tout zwazo ki nan syè l la, tout bè t vivan ki sou latè , tout pwason ki nan lanmè bese tè t devan nou. Se pou yo pè nou. Mwen ban nou pouvwa sou yo tout.

9:3 Koulye a, nou gen dwa manje tout kalite bè t vivan k'ap mache, tout kalite fè y vè t. Mwen ban nou tout pou manje.

9:4 Tansè lman, se pa pou n' manje vyann ak tout san ladan l', paske san yon bè t se nanm li.

9:5 Konprann sa byen: si yon moun touye nou, m'ap fè l' rann mwen kont. M'ap fè tout bè t ki touye nou rann mwen kont. tout moun ki touye moun parè y yo gen pou rann mwen kont.

9:6 Si yon moun touye yon moun, yon lòt moun gen pou touye l' tou, paske Bondye kreye moun pòtre ak li.

9:7 Nou menm, se pou nou fè pitit, anpil pitit. Gaye kò nou toupatou sou latè , pou pitit nou yo toujou fè anpil pitit tou.

9:8 ¶ Bondye pale ankò ak Noe ansanm ak pitit li yo, li di yo:

9:9 -Men m'ap pase yon kontra ak nou tout ansanm ak tout pitit pitit k'ap vin apre nou yo.

9:10 M'ap pase kontra a ak tout bè t vivan ki la avè k nou yo, zwazo, zannimo domestik, bè t nan bwa, avè k tout sa ki soti nan batiman an pou peple sou latè ankò.

9:11 Wi, m'ap pase kontra mwen ak nou: mwen pwomè t pou m' pa janm voye gwo inondasyon ankò pou detwi tout moun ak tout bè t vivan yo. Konsa, p'ap janm gen gwo inondasyon ankò pou ravaje latè .

9:12 ¶ Bondye di ankò-Kontra m'ap pase avè k nou ansanm ak tout bè t vivan ki la avè k nou yo, se yon kontra k'ap la pou tout tan. M'ap ban nou yon siy pou li.

9:13 M'ap mete lakansyè l mwen nan syè l la. Men siy m'ap ban nou pou kontra mwen pase ak latè a.

9:14 Chak fwa m'a fè nwaj yo konmanse sanble, lakansyè l la va parè t nan syè l la.

9:15 Lè sa a, m'a chonje kontra mwen te fè avè k nou ansanm avè k tout kalite bè t vivan yo. p'ap janm gen gwo inondasyon ankò ki pou detwi tout moun ak tout bè t k'ap viv sou latè .

9:16 Lè lakansyè l la va parè t nan syè l la, m'a wè l', m'a chonje kontra mwen te pase pou tout tan ak tout moun ansanm ak tout kalite bè t k'ap viv sou latè .

9:17 Sa se siy kontra mwen pase ak tout moun ansanm ak tout bè t k'ap viv sou latè . Se konsa Bondye te pale ak Noe.

9:18 ¶ Men non pitit Noe yo ki te soti nan batiman an: Sè m, Kam ak Jafè . Kam se te papa Kanaran.

9:19 Se twa pitit Noe sa yo ki peple mete moun sou tout latè .

9:20 Noe se premye moun ki travay latè . Li plante yon jaden rezen.

9:21 Yon jou, apre li te fin bwè diven, li sou. Li wete tout rad sou li, li kouche toutouni anba tant li.

9:22 Lè Kam, papa Kanaran, wè papa l' toutouni, li ale di de frè l' yo sa.

9:23 Men, Sè m ak Jafè pran yon gwo rad, yo chak pran yon bout, yo pase l' dè yè do yo, yo kenbe l' anwo zepòl yo. Yo mache pa do, yo antre, yo kouvri papa yo san yo pa janm vire tè t yo gade dè yè . Konsa yo pa wè papa yo toutouni.

9:24 ¶ Lè Noe soti anba toudisman diven l' lan, yo di l' sa dezyè m pitit gason l' lan te fè l'.

9:25 Li di. Madichon pou Kanaran! Se pou l' tounen dè nye klas esklav frè l' yo.

9:26 Li di ankò. Lwanj pou Seyè a, Bondye Sè m lan. Se pou Kanaran tounen esklav Sè m.

9:27 Se pou Bondye mete sou byen Jafè yo. Se pou pitit pitit Jafè yo viv byen ak pitit Sè m yo. Se pou Kanaran tounen esklav yo.

9:28 ¶ Apre gwo inondasyon an, Noe viv twasansenkantan (350 an).

9:29 Lè l' mouri, li te gen nè fsansenkantan (950 an).

 Haitian Creole

Kreyol Dictionary

quick index to haitian creole and english dictionary words:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Ayiti


Haiti Worldwide

Free counters!

Haiti