:: haiti film :: haiti :: 18 mai | HAITI :: HAITIAN SOCIAL NETWORK ::

Index: Haitian Creole Bible
Plenn / Lamentations 5

[1] [2] [3] [4] [5]

5:1 ¶ Seyè, gade sa ki te rive nou non! Voye je gade nou. Wè nan ki mizè nou ye!

5:2 Peyi nou an nan men moun lòt nasyon! Yo pran kay nou pou yo.

5:3 Nou se timoun san papa. Manman nou tankou fanm ki pèdi mari yo.

5:4 Se achte pou n' achte dlo pou nou bwè. Si nou pa gen lajan, nou pa jwenn bwa pou nou boule.

5:5 N'ap travay di tankou bourik, tankou bèf kabwa. Nou bouke, nou pa ka pran kanpo.

5:6 Pou nou ka jwenn manje pou nou manje nou blije ap lonje men bay peyi Lejip ak peyi Lasiri.

5:7 Zansèt nou yo fè peche. Yo pa la ankò! Se nou menm k'ap peye pou sa yo te fè.

5:8 Moun k'ap gouvènen nou yo se esklav yo ye. Pesonn pa ka delivre nou anba men yo.

5:9 Se gwo danje lè nou soti al dèyè manje. Ansasen toupatou nan peyi a.

5:10 Grangou ban nou lafyèb. Kò nou cho kou dife.

5:11 Yo fè kadejak sou madanm nou sou mòn Siyon an. Nan tout ti bouk peyi Jida yo yo kenbe pitit fi nou yo.

5:12 Yo pran chèf nou yo, yo pann yo. Yo derespekte granmoun nou yo.

5:13 Yo fòse jenn gason nou yo rale moulen. Ti gason nou yo ap titibe anba gwo chay bwa.

5:14 Granmoun yo pa chita nan pòtay lavil la ankò. Jennmoun nou yo pa chante ankò.

5:15 Pa gen kè kontan lakay nou. Nou pa danse ankò! Lapenn plen kè nou!

5:16 Tou sa ki te konn ban nou kè kontan disparèt. Nou te peche, malè tonbe sou nou.

5:17 ¶ Nou malad nan fon kè nou, nou pa ka wè tèlman n'ap kriye,

5:18 paske mòn Siyon an tounen savann. Se bèt nan bwa ase ki rete la.

5:19 Men ou menm, Seyè, ou wa pou tou tan. W'ap gouvènen jouk sa kaba.

5:20 Poukisa ou lage nou pou tout tan sa a? Gen lè ou p'ap janm chonje nou ankò!

5:21 Seyè, fè nou tounen vin jwenn ou non! Fè nou tounen vin jwenn ou! Fè nou viv jan nou te konn viv nan tan lontan an non!

5:22 Eske ou voye nou jete pou tout bon? Pou di ou p'ap janm sispann fache sou nou?

 Haitian Creole and Engligh dictionary / words list
Online Bible compiled by Nazaire - Haiti - www.kreyol.com


Keep this site online by supporting out Sponsors - buy a T-Shirt - a Haitian Flag - Coffee Mug
:: haitian art :: haitiFind a Creole Bible or Haitian Books at Amazon

Haitian Book Store