:: haiti film :: haiti :: 18 mai | HAITI :: HAITIAN SOCIAL NETWORK ::

Index: Haitian Creole Bible
Jenèz / Genesis 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

5:1 ¶ Men lis non pitit pitit Adan yo: Lè Bondye kreye moun, li te fè yo pòtre avè l'.

5:2 Li kreye yo gason ak fi. Li beni yo. Jou li kreye yo a, li rele yo moun.

5:3 Adan te gen santrantan (130 an) lè li vin gen yon pitit gason ki te sanble avè l' tè t koupe, li rele l' Sè t.

5:4 Apre nesans Sè t, Adan viv witsanzan (800 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.

5:5 Lè Adan mouri li te gen nè fsantrantan (930 an).

5:6 ¶ Sè t te gen sansenkan (105 an) lè li vin gen yon pitit gason yo te rele Enòk.

5:7 Apre nesans Enòk, Sè t viv witsansetan (807 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.

5:8 Lè Sè t mouri, li te gen nè fsandouzan (912 an).

5:9 Enòk te gen katrevendizan lè li vin gen yon pitit gason yo rele Kenan.

5:10 Apre nesans Kenan, Enòk viv witsankenzan (815 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.

5:11 Lè Enòk mouri, li te gen nè fsansenkan (905 an).

5:12 Kenan te gen swasanndizan lè li vin gen yon pitit gason yo rele Malaleyè l.

5:13 Apre nesans Malaleyè l, Kenan viv witsankarantan (840 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.

5:14 Lè Kenan mouri, li te gen nè fsandizan (910 an).

5:15 Malaleyè l te gen swasannsenkan lè li vin gen yon pitit gason yo rele Jerè d.

5:16 Apre nesans Jerè d, Malaleyè l viv witsantrantan (830 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.

5:17 Lè Malaleyè l mouri, li te gen witsankatrevenkenzan (895 an).

5:18 Jerè d te gen sanswanndezan (162 an) lè li vin gen yon pitit gason yo rele Enòk.

5:19 Apre nesans Enòk, Jerè d viv witsanzan (800 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.

5:20 Lè Jerè d mouri, li te gen nè fsanswasanndezan (962 an).

5:21 ¶ Enòk te gen swasannsenkan lè li vin gen yon pitit gason yo rele Metouchela.

5:22 Apre nesans Metouchela, Enòk te mache byen ak Bondye pandan twasanzan (300 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.

5:23 -

5:24 Enòk te pase tout vi l' ap mache byen ak Bondye. Li te gen twasanswasannsenkan (365 an) lè l' disparè t, paske Bondye te pran l' avè l'.

5:25 ¶ Metouchela te gen sankatrevensè tan (187 an) lè li vin gen yon pitit gason yo rele Lemè k.

5:26 Apre nesans Lemè k, Metouchela viv sè tsankatrevendezan (782 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.

5:27 Lè Metouchela mouri, li te gen nè fsanswantnevan (969 an).

5:28 ¶ Lemè k te gen sankatrevendezan (182 an) lè li vin gen yon pitit gason.

5:29 Li rele l' Noe. Li di konsa: Pitit sa a va soulaje nou anba tout travay di n'ap fè , anba gwo travay nou blije fè avè k men nou paske Seyè a te madichonnen tè a.

5:30 Apre nesans Noe, Lemè k viv senksankatrevenkenzan (595 an). Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.

5:31 Lè Lemè k mouri, li te gen sè tsanswasanndisetan (777 an).

5:32 Noe te gen senksanzan (500 an) lè li vin gen twa pitit gason: Sè m, Kam ak Jafè .

 Haitian Creole and Engligh dictionary / words list
Online Bible compiled by Nazaire - Haiti - www.kreyol.com


Keep this site online by supporting out Sponsors - buy a T-Shirt - a Haitian Flag - Coffee Mug
:: haitian art :: haitiFind a Creole Bible or Haitian Books at Amazon

Haitian Book Store